معرفی تیم حرفه ای ما

 
 
 

ما که هستیم

دارالترجمه برگزیده در همایش مدیران برتر سال 1389

دارالترجمه رسمی کتیبه افتخار دارد با ۱۲ سال سابقه کار در امور ترجمه رسمی با حضور مستقیم مترجمین رسمی مدارک شما را به زبانهای اسپانیایی و انگلیسی ترجمه نمایید.


ارتباط با ما

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک


اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه


اخذ تاییدیه وزارتخانه های مربوطه


دریافت و تحویل مدارک در محل به صورت رایگان و با ارائه رسید معنبر توسط پیک دارالترجمه

 

مترجم مسئول : دکتر بابک موسوی فرد

مترجم مسئول : اعظم زاهدی