اقامت به انگلستان ازطریق تاسیس کسب و کار، و کار آفرینی

متقاضیان مهاجرت به انگلستان در گروه کار آفرینی باید بتوانند حداقل مبلغ دویست هزار پوند از سرمایه خود را به انگلیس انتقال دهند. متقاضیان مهاجرت به انگلستان در این گروه نیازی به ارائه مدارک اشتغال, دعوت به کار یا پیشنهاد شغلی نداشته و باید پس از ثبت شرکت تجاری در انگلستان نسبت به انجام فعالیت های تجاری, بازرگانی و اقتصادی مطابق قانون تجارت در بریتانیا اقدام نمایند .
شرایط لازم جهت اخذ این ویزا بدین صورت می باشد:
۱- حداقل دارایی ۲۰۰۰۰۰ پوند
۲- تامین هزینه های زندگی خانواده
۳- تسلط به زبان انگلیسی در حد ایلتس ۴ (هیچ مهارتی نباید کمتر از ۴ باشد)
۴- توانایی مدیریت یک کسب و کار در بریتانیا
۵- داشتن یک طرح تجاری بسیار خوب جهت اجرا در انگلستان
۶- کسب ۹۵ امتیاز از سیستم امتیاز بندی برنامه کار آفرینی

 

این نوع ویزا یک ویزای اقامتی موقت ۴۰ ماهه است که به متقاضی اصلی و همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال یا ۱۸ الی ۲۱ سال وی که از نظر مالی وابسته هستند تعلق می گیرد.
مبلغ دویست هزار پوند می تواند بصورت مشارکتی از سوی دو خانواده تهیه و طرح اجرایی نیز بصورت مشارکتی در انگلستان باید توسط ایشان اجرا گردد. بدیهی است که هر متقاضی اصلی در پرونده های مشارکتی باید شرایط ذکر شده در فوق را داشته باشد.
این ویزا یک ویزای اقامت موقت است و در صورت احراز شرایط قابل تبدیل به اقامت دائم و پاسپورت می باشد.
جهت اخذ اقامت دائم و شهروندی انگلستان متقاضی متعهد به شروط  زیر است:
۱ . طی ۶ ماه اول مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ پوند را به انگلستان انتقال داده و ثبت شخصیت حقوقی نماید.
۲٫ حداقل ۲ فرصت شغلی بمدت ۱ سال برای شهروندان ایجاد کند که در اینصورت اقامت وی برای ۲ سال تمدید می شود و در صورت حفظ ۲ فرصت شغلی برای یک دوره ۱۲ ماه دیگر اقامت دائم و گذرنامه انگلستان به متقاضی اعطا خواهد شد. (توجه! درصورت ایجاد حداقل ۱۰ فرصت شغلی برای یک دوره ۱۲ ماهه ویزای ۴۰ ماهه اولیه بدون تمدید ۲ ساله مستقیما به اقامت دائم و اخذ گذرنامه تبدیل می گردد)
همسر و فرزندان متقاضی از زمان اخذ ویزای اولیه می توانند بدون محدودیت کار و تحصیل نمایند این حق برای متقاضی نیز محفوظ است اما با توجه به تعهد متقاضی اصلی به مدیریت تجارت ایجاد شده، او نمی تواند در دوره های تحصیلی تمام وقت اشتغال به تحصیل داشته باشد.

 

فاکتور امتیاز
دسترسی به مبلغ ۲۰۰ هزار پوند سرمایه ۲۵
قرار داشتن مبلغ سرمایه گذاری در موسسات تایید شده و یا قابل انتقال بودن مبلغ سرمایه گذاری ۲۵
آماده بودن مبلغ سرمایه گذاری برای احداث کسب و کار ۲۵
سطح زبان انگلیسی آیلتس ۴ به بالا ۱۰
ارائه سه ماه صورت گردش حساب بانکی مبنی بر کفایت موجودی جهت تأمین هزینه زندگی خود و همراهان در انگلستان ۱۰