اطلاعات ترجمه رسمی

 مدارک مورد نیاز جهت تأیید برخی از مدارک:

* در ابتدا باید اصل مدارک به دارالترجمه ارائه شود.

* جهت تأیید مدارک تحصیلی دبستان، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی علاوه بر مهر آموزشگاه، مدارک باید ممهور به مهر آموزش و پرورش منطقه و آموزش و پرورش کل نیز باشد.

 


جهت تأیید مدارک تحصیلی دانشگاهی به موارد زیر دقت فرمایید:

مدارک تحصیلی دانشگاههای دولتی:

* رشته های پزشکی: دانشنامه پزشکی باید ممهور به مهر و امضاء وزارت بهداشت باشد و کلیه مدارک تحصیلی دیگر همراه با دانشنامه تایید شده به دارالترجمه ارائه شود. (متن مهر: ترجمه این مدرک و تأیید آن توسط وزارت امورخارجه بلامانع می باشد)

* رشته های غیر پزشکی: کلیه مدارک تحصیلی باید ممهور به مهر وزارت علوم باشد. (متن مهر: مهر و امضاء مسئولین دانشگاه مورد تأیید می باشد)

 

مدارک تحصیلی دانشگاههای آزاد:

* کلیه مدارک تحصیلی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد باید ممهور به مهر و امضاء معاونت دانشجویی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی جناب آقای یحیوی باشد.

* کلیه مدارک تحصیلی رشته های غیر پزشکی باید ممهور به مهر و امضاء سازمان مرکزی دانشگاه آزاد امور فارغ التحصیلان جناب آقای علیرضا صامت باشد.

 کلیه گواهی های فنی حرفه ای می بایست در ابتدا به تایید سازمان فنی حرفه ای در کرج برسد.


سایر مدارک:

مدارک صادر شده توسط پزشک مانند گواهی های پزشکی باید ممهور به مهر نظام پزشکی باشد.

* برای تأیید سند ازدواج یا سند طلاق ارسال شناسنامه یکی از طرفین الزامی است.

* وکالتنامه‌ها و تعهدنامه‌هایی که برای کشورهای خارجی تنظیم می‌گردد، لازم است نام کشور مورد نظر در متن قید گردد.

* ضمناً برای تأیید کلیه وکالتنامه ها ، ارسال شناسنامه موکل یا متعهد الزامی است.

* برای تأیید ترجمه‌های وکالتنامه منزل، زمین، باغ، و غیره ارائه سند منگوله‌دار ضروری است.

 

گواهی های اشتغال به کار:

* گواهی های صادره از شرکتهای سهامی عام باید ممهور به مهر شرکت یا اداره کارگزینی باشند.

* گواهی های صادره از شرکتهای سهامی خاص: ارسال دفترچه بیمه، روزنامه رسمی شرکت (یا کپی ممهور به مهر شرکت) و مدرک تحصیلی مرتبط (در صورت درج عباراتی نظیر کارشناس ….، مدیر بخش …..، متخصص …. و غیره به عنوان سمت) الزامی می باشد.

* برای تأیید هر گونه گواهی و پرینت‌های بانکی صادره توسط شعب مختلف بانک‌ها، اخذ مهر امور بین‌الملل همان بانک الزامی است.

 

 


آدرس وزارت‌خانه‌های مورد نیاز جهت تأیید مدارک در قسمت «آدرس سفارت‌ها و وزارت‌خانه‌ها» در همین سایت موجود است.