اعلام ظرفیت جدید مهاجرت به استان کبک در سال ۲۰۱۸

quebec-duskاستان  کبک کانادا، برنامه مهاجرت خود را برای سال ۲۰۱۸ منتشر کرده است و برنامه هایی برای پذیرش افراد اسکیل ورکر،تاجر، اعضای خانواده ی افراد ساکن کبک و پناهندگان در نظر گرفته است.

این طرح در راستای  برنامه ای است ، که طی آن استان  کبک در نظر دارد سیستم جدید مهاجرت را شبیه سیستم اکسپرس انتری ، دولت فدرال  اجرا نماید.جزییات این سیستم هنوز مشخص نیست.

دو گروه مختلف ،در این برنامه ها پذیرفته خواهند شد.

-افرادی که  CSQدریافت نمایند می توانند ،درخواست اقامت دائم کانادا را به مقامات مهاجرت فدرال ارائه کند که این درخواست بر اساس شرایط پذیرش پزشکی و کیفری بررسی خواهد شد.

-کبک در سال آینده برنامه ی اسکیل ورکر  را برای حداقل۲۹۰۰۰ نفر اجرا می کند.

برنامه اسکیل ورکر  یک برنامه مبتنی بر امتیاز است که بر اساس عوامل  مختلف از جمله: محل تحصیل ، تجربه کار، سن، مهارت زبان در فرانسه ویا انگلیسی، سفر های قبلی به کبک  و عوامل سرمایه انسانی و … امتیاز کسب می شود .اگرچه مهارت فرانسوی یکی از  عوامل است. با این حال، یکی از اهداف اعلام شده در برنامه مهاجرت کبک در سال ۲۰۱۸  این است که، حداقل ۸۵ درصد از تازه واردان تسلط بالایی بر زبان فرانسه داشه باشند.

متقاضیانی که امتیاز لازم را کسب نمایند،باید شرایط تمکن مالی برای اداره ی زندگی خود و افراد تحت تکفل خود را نیز ارائه کنند.

کبک در اوائل سال جاری اعلام کرده است که برنامه ی اسکیل ورکر  ماهانه تا پنج هزار کاربر جدید را پذیرش می نماید. ضمن اینکه ، برخی از ساکنان موقت در کبک، و همچنین برخی از افراد با پیشنهاد شغلی معتبر، ممکن است واجد شرایط برای درخواست یک CSQ در هر زمان باشند.

PEQ یک برنامه جداگانه است که برای کارگران خارجی و دانشجویان بین المللی در این استان به طور دائم در حال اجرا است. متقاضیان PEQ به توانایی فرانسوی متوسط  یا پیشرفته نیاز دارند. گواهینامه هایی که برای متقاضیان PEQ صادر می شود سریعا بررسی می شوند، و متقاضیان اغلب تصمیم خود را در مورد درخواست CSQ خود در عرض چند هفته پس از اعطای دریافت می کنند.

کبک همچنین طیف گسترده ای از برنامه های مهاجرت اقتصادی را برای سرمایه گذاران و افراد کارآفرین ارائه می دهد. این استان انتظار دارد که بین ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ گواهی به متقاضیان  برنامه ی مهاجرت  صادر کند. برنامه سرمایه گذاری مهاجران کبک (QIIP) توسط یک نهاد دولتی در کبک ضمانت می شود