بازگشایی برنامه فدرال

اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در تاریخ ۱۸ اپریل لیست مشاغل و قوانین جدید نیروی متخصص فدرال را اعلام نمود.

شرایط اقدام در برنامه جدید نیروی کار تخصصی فدرال:

۱- داشتن حداقل نمره مدرک زبان (انگلیسی یا فرانسه)

انگلیسی: ایلتس جنرال حداقل نمره ۶  – نمره ۶ در هر ۴ مهارت

فرانسه: تف سطح B2

۲- داشتن یکسال کار مرتبط در مشاغل ۲۴ گانه

۳- کسب نمره ۶۷ از ۱۰۰ امتیاز

۴- تایید مدارک تحصیلی توسط مراکز مورد تایید کانادا

**متقاضی گرامی برای اقدام از این طریق باید تمام شرایط فوق را داشته باشید**

تاریخ بازگشایی برنامه جدید فدرال:

از تاریخ ۰۴/۰۵/۲۰۱۳ به مدت یکسال

ظرفیت درخواست:

ظرفیت ۵۰۰۰ درخواست برای ۲۴ شغل اعلامی – پذیرش برای هر یک از مشاغل حدود ۳۰۰ درخواست است

لیست مشاغل ۲۰۱۳:

۰۲۱۱ Engineering managers
۱۱۱۲ Financial and investment analysts
۲۱۱۳ Geoscientists and oceanographers
۲۱۳۱ Civil engineers
۲۱۳۲ Mechanical engineers
۲۱۳۴ Chemical engineers
۲۱۴۳ Mining engineers
۲۱۴۴ Geological engineers
۲۱۴۵ Petroleum engineers
۲۱۴۶ Aerospace engineers
۲۱۴۷ Computer engineers (except software engineers/designers)
۲۱۵۴ Land surveyors
۲۱۷۴ Computer programmers and interactive media developers
۲۲۴۳ Industrial instrument technicians and mechanics
۲۲۶۳ Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety
۳۱۴۱ Audiologists and speech-language pathologists
۳۱۴۲ Physiotherapists
۳۱۴۳ Occupational Therapists
۳۲۱۱ Medical laboratory technologists
۳۲۱۲ Medical laboratory technicians and pathologists’ assistants
۳۲۱۴ Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists
۳۲۱۵ Medical radiation technologists
۳۲۱۶ Medical sonographers
۳۲۱۷ Cardiology technicians and electrophysiological diagnostic technologists, n.e.c. (not elsewhere classified)