بورسیه Chevening انگلستان

انگلستان برای رشته های حقوق بین الملل، اقتصاد، روزنامه نگاری،حقوق بشر، برنامه ریزی شهری / مهندسی عمران / مطالعات زیست محیطی ، بورسیه تحصیلی برای مقطع کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) در دانشگاههای انگلستان ارائه می کند.

برای تقاضای بورسیه روی لینک زیر کلیک نمایید:

تقاضای بورسیه Chevening

مهلت ارسال تقاضای بورسیه تا تاریخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۲ (۱۵ November 2013) می باشد.