دوره های کارشناسی ارشد در انگلستان

در این بخش توضیحاتی مختصر جهت دانشجویانی که قصد تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در انگلستان را دارند آمده است.

متقاضیان تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد در انگلستان بایستی درخواست خود را حداقل یک سال قبل از شروع تحصیل جهت ارائه به دانشگاه برای ما ارسال نمایند. 

از آنجا که هر دانشگاه شرایط ورودی خاص خود را دارد بایستی زمان کافی برای بررسی مدارک متقاضی و ارسال تقاضا به دانشگاه ( دانشگاه ها ) وجود داشته باشد.

شرایط عمومی جهت شرکت در کارشناسی ارشد در انگلستان :

جهت شرکت در دوره های
کارشناسی ارشد در انگلستان  متقاضی بایستی مدرک دوره کارشناسی خود را در دست داشته باشد. بعضی از دانشگاه های انگلستان مدارک دوره کارشناسی بعضی از کشورها را جهت ورود به دورهکارشناسی ارشد در انگلستان معتبر نمیدانند. بنابراین قبل از اقدام اخذ پذیرش مدارک دوره کارشناسی بایستی به معادل آن در انگلستان  تبدیل شود.

سوابق تحصیلی:

جهت اقدام برای تحصیل در دوره های کارشناسی ارشد در انگلستان سوابق تحصیلی متقاضی مورد نیاز است و موفقیت آمیز بودن دوره های تحصیلی قبلی در نتیجه دادن پذیرش از طرف دانشگاه اهمیت بسیاری دارد.

ریز نمرات: Transcript

دانشجویانی که تقاضای تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد در انگلستان را دارند میبایست ریز نمرات خود ، از دوره تحصیلی دیپلم تا اتمام کارشناسی را ارائه نمایند. ریز نمرات بایستی توسط مترجم رسمی به زبان انگلیسی ترجمه شده باشد. بعضی از دانشگاها ممکن است تقاضای دو نسخه از ریز نمرات را نمایند.

IELTS

اغلب دانشگاهای انگلستان داشتن آیلتس موفقیت آمیز را به عنوان یکی از پیش نیازهای ورود به دوره هایکارشناسی ارشد در انگلستان از متقاضی درخواست میکنند. بعضی از دانشگاها ممکن است تافل را نیز بپذیرند. در صورتی که دانشجو تحصیلات قبلی خود را در محیطی نسبتا انگلیسی زبان گذرانده باشد و مدارکی دال بر تواناییهای خود در خصوص مهارتهایش در زبان انگلیسی ارائه نماید دانشگاه ممکن است او را از گذراندن امتحان آیلتس معاف کند.

GMAT : Graduate Management Admission Test

متقاضیان تحصیل در کارشناسی ارشد در انگلستان در رشته های مدیریتی , علاوه بر احراز شرایط عمومی و آیلتس ممکن است نیاز به گذراندن موفقیت آمیز امتحان GMAT نیز داشته باشند.

تجربه کاری : Work Experience

برای شرکت دربعضی از دوره های کارشناسی ارشد در انگلستان داشتن تجربه کاری به عنوان یک پیش نیاز است. برای مثال برای شرکت در دوره های کارشناسی ارشد MBAs ، متقاضی نیاز به تجربه کاری حداقل ۲ تا ۳ سال دارد.

رزومه : Resume – (CV) Curriculum Vitae

رزومه یکی از اجزای مهم برای تقاضای تحصیل در رشته های کارشناسی ارشد در انگلستان است. تهیه یک رزومه مناسب در نتیجه اعطای پذیرش تحصیلی اهمیت بسیار زیادی دارد. رزومه بایستی شامل اطلاعات دقیقی از متقاضی در زمینه های تحصیلی و کاری باشد.

معرفی نامه ( توصیه نامه) : Letter of Recommendation

این نامه نقش بسیار مهمی را در اخذ پذیرش از دانشگاه های انگلستان به خصوص در دوره های کارشناسی ارشد و دکترا دارد
که در واقع نامه ای است که توسط فردی که متقاضی را در زمان تحصیل میشناسد نوشته و امضا میشود. نویسنده این نامه بایستی موقعیت خود را در نامه بنویسید (مثلا استاد فیزیک) و قید کنید که برای چه مدتی و تا چه اندازه متقاضی را میشناسد و دلایل توصیه تحصیل در آن رشته خاص برای متقاضی را عنوان نماید.


معمولا ارائه دو توصیه نامه از طرف ۲ معرف توصیه میشود.

اظهار نامه: Statement of Purpose

نوشتن اظهارنامه در زمان اخذ پذیرش تحصیلی دوره های کارشناسی ارشد و دکترا نقش بسیار مهمی را دارد . چون معمولا مسئولین دانشگاه در عدم حضور دانشجو تصمیم به اعطای پذیرش تحصیلی میگیرند این مدرک در معرفی دانشجو و نهایتا در تصمیم گیری دانشگاه بسیار با اهمیت است که در آن نامه دلایل انتخاب دانشگاه و رشته تحصیلی و همچنین دلایل کافی مبنی بر به پایان رساندن دوره توسط متقاضی بایستی گنجانده شود.

از موارد دیگر ارائه Essay است که در بعضی رشته ها نظیر MBA از اهمیت زیادی برخوردار است.