زبان

اکثر دانشگاه های اتریش رشته ها را به زبان آلمانی برگزار می کنند و رشته های به زبان انگلیسی محدود هستند. شما برای ورود به دانشگاه نیاز به گذراندن دوره زبان آلمانی دارید. شما می توانید این دوره را در ایران نیز بگذرانید.