مدارک لازم جهت روادید تحصیلی

درخواست روادید باید شخصا به سفارت اتریش در تهران ارائه شود. سفارت در صورت ناقص بودن مدارک از قبول درخواست روادید امتناع خواهد کرد. بررسی درخواست روادید بطورمعمول ۲ تا ۴ ماه بطول می انجامد.

* فرم درخواست ویزای دانشجویی به زبان آلمانی که بطور کامل و خوانا پر شده و شخصا امضاء گردیده باشد

* گذرنامه با مدت اعتبار کافی ( حداقل ۶ ماه از تاریخ درخواست روادید ) و فتوکپی از تمام صفحات مندرج آن

* شناسنامه

* گذرنامه و شناسنامه همسر

* تعهد نامه مالی از شخصی در اتریش یا خود متقاضی در اتریش به نام خود حساب باز کرده و مبلغ ۷۰۰۰ یورو به حساب خود پول گذاشته و تایید آن را از بانک می گیرد و به سفارت ارائه می دهد

* اصل و فتوکپی از پذیرش دانشگاه در اتریش

* اصل و کپی مدارک تحصیلی دبیرستانی و دانشگاهی متقاضی در ایران

* گواهی عدم سوء پیشینه

* ۲ قطعه عکس

از شخص تضمین کننده نیز موارد زیر مورد نیاز می باشد:

* Meldezettel (گواهی محل سکونت)

* Mietvertrag oder Grundbuchauszug (اجاره نامه یا کپی سند منزل)

*Arbeits- und Gehaltsbestätigung ( گواهی اشتغال به کار و گواهی حقوق)

منابع: پذیرش، دانشجو و applyabroad