اخبار

شهریور ۱۴, ۱۳۹۵

آخرین سال پذیرش پرونده به روش تخصصی فدرال کانادا

بنابر اظهارات اداره مهاجرت کانادا پس از پایان دوره پذیرش پرونده مهاجرت از طریق تخصصی فدرال امسال (پایان سال ٢٠١۴) این ارگان دیگر به سبک قدیم […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۴

اخذ پاسپورت دوم کشور مشترک‌ المنافع دومینیکا (پاسپورت اروپا)

 اخذ مستقیم پاسپورت کشور دومینیکا برنامه اخذ مستقیم پاسپورت در کشور دومینیکا در سال ۱۹۹۳ و بر اساس اصل ماده قانونی از بخش ۱۰۱ از قوانین […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۴

مهاجرت مهندسین کامپیوتر به استرالیا

 مرجع مسئول ارزشیابی متقاضیان مهندسین کامپیوتر ، انجمن کامپیوتر استرالیا است. مهندسین کامپیوتر توجه داشته باشند که اگر فارغ التحصیل رشته کامپیوتر با هر گرایشی هستید […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۴

تغییر در امتیاز بندی روش مهاجرتی تخصصی کبک

اداره مهاجرت کبک در تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۴ طبق اطلاعیه ای رسمی، تغییرات عمده و قابل توجهی را در سیستم امتیازبندی برنامه حرفه و تخصص این […]